Vloeibare pH min - (Zwavelzuur 15%) 20 L - Incl. waarborg

€ 42.00
In voorraad

Vloeibare producten worden enkel binnen een straal van 10 km geleverd met een minimale afname van 3 bussen. Bij een bestelling van 1 of 2 stuks kan u deze komen afhalen in de winkel! Indien u ook leeggoed met vermelding "gewaarborgde verpakking" heeft kan u deze in het negatief mee bestellen. Het artikel leeggoed kan u vinden bij de gerelateerde artikels.

pH min vloeibaar bestellen voor levering in gans België, klik "hier"

  • Product informatie
  • Reviews (0)
  • Gerelateerde artikelen (1)

Product informatie

Vloeibare pH min 15% Zwavelzuur 20L

Voorzorgsmaatregelingen
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen
ANTIGIFCENTRUM.: 070/245.245


Het leeggoed mag niet voor andere vloeistoffen gebruikt worden.

Wij kunnen enkel leeggoed van B-Care aanvaarden.

Waarborg verpakking.

Indien u zelf nog lege bussen van ons heeft staan kan u deze ook in de bestelling plaatsen.

Enkel afhaling mogelijk of levering binnen een straal van 10 km.

Reviews (0)

Er zijn nog geen reviews toegevoegd voor dit artikel

Gerelateerde artikelen (1)