Algemene verkoopsvoorwaarden.

1.Algemeen
Pool services shop is een handelsnaam van KenS Services bv

Administratieve zetel : Honsdonkstraat 25a - 3120 Tremelo - België
BTW. BE 0727.544.441
Gsm. 0475/620.520
Tel. 016/60.93.00


Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en briefwisseling.

2. Prijzen en prijswijzigingen
De vermelde prijzen voor onze producten en diensten zijn in euro's, inclusief 21% BTW, en exclusief transport- en verplaatsingskosten tenzij extra vermeld.
KenS Services bv behoud zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en om eventuele inhoudelijke fouten te corrigeren. De klant wordt per e-mail of fax op de hoogte gesteld, en heeft dan het recht eventueel de bestelling te annuleren. De prijzen zijn geldig tot einde voorraad en dus pas geldig na herbevestiging van uw bestelling.

3. Betalingsmogelijkheden
3a. Bij afhaling :

Betalingen contant of met QR code of betaallink (Geen Bancontact aanwezig)

3b. Bij levering na ontvangst van de betaling op onze rekening :

- Per overschrijving vooraf op onze rekening

- Betaling via webshop online met Mollie platform

- Contant of met QR-code bij levering door onze zorgen.

Let wel, betaling met QR-code heeft vaak een gebruikerslimiet van 250,00 €.Bij een overschrijving worden de bankgegevens van de klant niet gevraagd, noch via het internet getransfereerd, maar sturen wij de klant na bestelling een bevestiging via e-mail of fax, met onze bankrekeningnummer en uw referentie. Wanneer de klant het verschuldigde bedrag gestort heeft, mits vermelding van de referentie, wordt zijn bestelling binnen de 24 uren afgehandeld. Wanneer wij de overschrijving na 7 dagen niet hebben ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Facturen worden meegestuurd bij de levering.

4.Bestellingen

4a.Aanvaarding van de bestelling

Bestellingen worden aanvaard per e-mail of via onze webshop en bevestigd door een orderbevestiging per e-mail aan de klant. Wij behouden het recht om bestellingen te weigeren.

4b.Geweigerde goederen

Bij weigering van ontvangst door de klant van een vooraf betaalde zending, wordt een schadeloosstelling van 35,00 € + 8,00 € administratiekosten aangerekend. Het terugsturen van de goederen is voor rekening van de klant.

4c.Terugbetaling van geweigerde goederen

Zie artikel 5. Privacy - beleid.
De betaalde som wordt via bankoverschrijving overgemaakt aan de Koper, na ontvangst en controle van de goederen. Geretourneerde goederen kunnen geweigerd worden bij ontbreken of beschadiging van de originele verpakking of wanneer de goederen gebruikt of beschadigd werden door de Koper.
De Koper wordt geacht de juistheid van de levering te controleren na ontvangst van de goederen. Ingeval van weigering van ontvangst aan de deur door de Koper, zal een vergoeding bepaald in artikel 4b worden aangerekend. Artikels die speciaal besteld zijn voor de klant of maatwerk kunnen niet teruggenomen worden!! Verzendingskosten worden in geen geval terugbetaald. De door ons gemaakte kosten voor verzending worden ook in mindering gebracht van het terug geretourneerde artikel.

4d. Annuleren van bestellingen

Een betaalde bestelling annuleren doet u door een e-mail naar info@poolservices.be tav Kens services bv te sturen binnen de 12 uur na het plaatsen van uw bestelling. De annulering is pas geldig nadat u van ons te bevestiging een e-mail heeft ontvangen. Let wel, hiervoor worden 8,00 € administratiekosten aangerekend voor de terug storting op uw rekening. Deze worden afgetrokken van het door u betaalde bedrag.


5.Privacy beleid
KenS Services bv zal de gegevens van de Koper uitsluitend aanwenden voor eigen administratief gebruik en neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Bij het accepteren van de verkoopsvoorwaarden stemt u hierin toe.

6.Weigering van zendingen
De Belgische Wet op handelspraktijken geeft de Koper het recht om een bestelling terug te sturen binnen een periode van 14 dagen, nadat u de bestelling heeft ontvangen. In ieder geval dienen de goederen ongeopend, ongebruikt en in de originele verpakking, teruggestuurd te worden naar KenS Services bv, Honsdonkstraat 25a, 3120 Tremelo. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn ten laste van de klant. De door ons gemaakte kosten voor verzending worden ook in mindering gebracht van het terug geretourneerde artikel.
Van dit recht zijn uitgezonderd speciaal bestelde artikelen (artikels die niet op voorraad zijn op het moment van de bestelling, vermelding "te bestellen" op de webshop naast het artikel ) en artikelen met elektronische componenten zoals stuurkasten, buis- en externe motoren, elektronische printplaten, sondes/elektroden, stappentellers, enz.

7.Beschadiging bij levering
De goederen reizen op de verantwoordelijkheid van de koper, KenS Services bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen, of het verliezen van de bestelling door de koeriersdienst.

8.Garantie
Enkel de garantie welke is bepaald door de toeleverancier en fabrikant van het bestelde product, is van toepassing. Indien bij producten in onze webwinkel geen melding staat van de garantievoorwaarden, kan de Koper deze aanvragen via fax of mail.
Er kan geen sprake van garantie zijn, indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in volgende gevallen :
- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de verkoper of fabrikant zijn verricht.
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig gebruik of onderhoud.
Bij zwembaden en warmtepompen kan tot garantie worden overgegaan na opstart door een medewerker van KenS services bv.
- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

9.Schadevergoeding
KenS services bv is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van KenS services bv, en is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, eender welke vorm van schade en winst- of omzetderving.

10.Levering
De door KenS services bv opgegeven levertijden, vermeld op de orderbevestiging, zijn indicatief. Artikelen in voorraad worden zo spoedig mogelijk geleverd en dit uiterlijk binnen 10 werkdagen. Overschrijding van leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling. Verzendkosten België : variërend van het gewicht van de te verzenden producten.
Klant ontvangt na de bestelling een orderbevestiging met vermelding van de transportkosten.

11.Links
De opgenomen links in onze site zijn louter informatie. KenS Services bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of mogelijk gebruik ervan.

12.Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van KenS Services bv, tot aan volledige betaling van de geleverde goederen werd voldaan.

13.Aansprakelijkheid

Koper is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de aangeleverde goederen. KenS Services bv is niet aansprakelijk voor eender welke schade, lichamelijk of materiële, die veroorzaakt wordt door de aangeleverde producten aan de Koper of derden, en zal bijgevolg nooit in gebreke worden gesteld. Alle producten dienen op een verantwoorde manier door de klant worden gebruikt.

14.Geschillen
Ingeval van geschillen tussen KenS Services bv en de Koper is de Rechtbank van Leuven bevoegd.

15. Prijzen

Prijswijzigingen of drukfouten in de website / webshop voorbehouden.

Update : 01-01-2024