Vloeibaar Chloor (Natrium Hypochloriet 47/50) 1 x 20 L - 25 Kg - BE-REG-01962 - Incl. waarborg

€ 38.68
In voorraad

Vloeibare producten worden enkel binnen een straal van 5 km geleverd met een minimale afname van 3 bussen. Bij een bestelling van 1 of 2 stuks kan u deze komen afhalen in de winkel! Indien u ook leeggoed met vermelding "gewaarborgde verpakking" heeft kan u deze in het negatief mee bestellen. Het artikel leeggoed kan u vinden bij de gerelateerde artikels.

Chloor bestellen voor levering in gans België, klik "hier"

  • Product informatie
  • Reviews (0)
  • Gerelateerde artikelen (1)

Product informatie

Natriumhypochloriet 47/50 - 20 L gestabiliseerd vloeibare chloor incl. waarborg

Hoeveelheid 1 x 20L (25kg)

Vloeibaar chloor 47/50 concentratie 12-16%. Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden.

Uiterst geschikt voor automatische doseersystemen.

Waarborg verpakking. Indien u zelf nog lege bussen van ons heeft staan kan u deze ook in de bestelling plaatsen.

Voorzorgsmaatregelingen
P280 - Beschermende handschoenen/beschermendeleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
ANTIGIFCENTRUM.: 070/245.245


Enkel afhaling mogelijk of levering binnen een straal van 10 km.

Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten curcuit

Reviews (0)

Er zijn nog geen reviews toegevoegd voor dit artikel

Gerelateerde artikelen (1)