Vloeibare pH min - (Zwavelzuur 15%) 20 L - UN 2796

€ 36.36
In voorraad

Vloeibare producten worden enkel binnen een straal van 10 km geleverd met een minimale afname van 3 bussen. Bij een bestelling van 1 of 2 stuks kan u deze komen afhalen in de winkel! Gelieve ook het leeggoed mee te bestellen. Dat artikel kan u vinden bij de gerelateerde artikels.

  • Product informatie
  • Reviews (0)
  • Gerelateerde artikelen (2)

Product informatie

Prijs zonder waarborg verpakking

UN2796, Zwavelzuur met niet meer van 51% zuur of accumulatirvloeistof, zuur, 8, II, (E)

Vloeibare pH min 37.5% Zwavelzuur 20L

Voorzorgsmaatregelingen
P280 - Beschermende handschoenen/beschermendeleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
ANTIGIFCENTRUM.: 070/245.245


Bij de verkoop van vloeibare chemicalien van 20L wordt 8,68€ - statiegeld aangerekend.

Het leeggoed mag niet voor andere vloeistoffen gebruikt worden.

Wij kunnen enkel leeggoed van B-Care aanvaarden.

Waarborg verpakking. Gelieve de waarborg ook te bestellen. Indien u zelf nog lege bussen van ons heeft staan kan u deze ook in de bestelling plaatsen.

Enkel afhaling mogelijk of levering binnen een straal van 10 km.

Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten curcuit

Reviews (0)

Er zijn nog geen reviews toegevoegd voor dit artikel

Gerelateerde artikelen (2)